Privacybeleid

Wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt via een offerteformulier dan vragen we naar persoonsgegevens. Graag vertellen we u met dit privacybeleid, voor welk(e) doeleinde(n) we persoonsgegevens opvragen en waarom wij menen daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit privacybeleid is van toepassing op alle werkzaamheden van Bluesea Forwarding BV die de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Bluesea Forwarding BV is gevestigd aan de Hellingweg 132, 2583 DX te Den Haag. Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan contact met ons op via info@blueseaforwarding.nl.

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy en gegevens van onze websitebezoekers en klanten vinden wij van groot belang. Daarom zorgen we ervoor dat uw gegevens worden beveiligd en bewaakt tegen misbruik en ongeautoriseerde partijen. Bluesea Forwarding BV bewaart uw gegevens zolang de gegevens mogelijk relevant zijn in verband met de onderstaande doeleinden.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken de gegevens om uw offerteaanvraag te kunnen opstellen, het uitvoeren van uw verhuizing en (indien relevant) gerelateerde activiteiten en diensten zoals verzekeringen, interacties met autoriteiten enz.. Persoonlijke informatie wordt alleen gedeeld met die partijen of autoriteiten die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw verhuizing. Bluesea Forwarding BV zal nooit persoonsgegevens verkopen, verhandelen of informatie delen met derden. Bluesea Forwarding BV en haar netwerkpartners hebben een strikte privacy-beleid. Informatie kan worden gedeeld met bedrijven binnen of buiten de EU waar dit noodzakelijk is voor uw verhuizing. Binnen de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland zijn de GDPR-regels van toepassing; buiten de EU worden een aantal landen geacht voldoende beschermende wetgeving te hebben (Andorra, Argentinië, Canada (uitgezonderd Quebec), Faeröer, Guernsey, Isle of Man, Israël, Jersey, Uruguay, Verenigde Staten wanneer er gewerkt wordt met een EU-Amerikaanse privacy Shield, en Zwitserland). Alle andere landen voldoen niet aan het GDPR-niveau van privacybescherming. Mocht u van of naar deze landen willen verhuizen zijn wij toch genoodzaakt om persoonsgegevens met overheidsinstanties en netwerkpartners in deze landen te delen.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?
Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, (email)adres en overige (contact)gegevens met betrekking tot de verhuizing waarvoor u een offerte heeft opgevraagd. Deze gegevens heeft u zelf ingevoerd in onze online offerteaanvraag. Indien u, na onze offerte, van onze diensten gebruik wilt maken hebben wij meer (persoons)gegevens van u nodig (zoals bijv. identiteitspapieren). Deze informatie kan worden verstrekt door uw werkgever (als uw werkgever de boeker is van uw verhuizing) of zal bij u worden opgevraagd.

Cookies
Wij verzamelen gegevens met behulp van de volgende online tools en cookies:

  • Google Analytics. Google Analytics houdt het gebruik van onze website(s) bij zodat we deze kunnen optimaliseren. Denk hierbij aan paginabezoek, gedrag en conversietracking. De gegevens die hier verzameld worden, zijn niet herleidbaar en dus anoniem.
  • Google Adwords. Google Adwords registreert het aantal bezoeken en conversies naar aanleiding van campagnes. Daarnaast houdt deze cookie bij welke pagina’s worden bezocht, zodat relevante advertenties op externe websites worden getoond. De gegevens die hier verzameld worden, zijn niet herleidbaar en dus anoniem.

Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Recht op inzage / rectificatie /wissing persoonsgegevens
Bent u klant van Bluesea Forwarding en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw recht van inzage.

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u Bluesea Forwarding vragen om deze gegevens aan te passen en waar nodig te verwijderen (mits dit wettelijk is toegestaan). Indien gewenst kunt u tegen de verwerking bezwaar maken of verzoeken de verwerking te beperken of gegevens over te dragen.

Als u van deze rechten gebruik wilt maken, stuur dan een brief naar Bluesea Forwarding, afdeling klantenservice, Hellingweg 132, 2583 DX te Den Haag of e-mail naar info@blueseaforwarding.nl.

Overige
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken die door Bluesea Forwarding up to date worden gehouden.

Klachtrecht
Mocht u ondanks onze waarborgen ontevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan staat het u vrij om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Bluesea Forwarding heeft het recht om de inhoud van deze privacy policy waar nodig te wijzigen. Wij raden u aan om deze policy met enige regelmaat te lezen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. De laatste wijziging heeft plaats gevonden op: 04 juli 2018.